Da bi gradili prodaju, potrebni su nam čvrsti temelji, stameni stubovi, a u CRM-u, to su:

1. Operativni deo CRM-a

  • informacije o kupcima: njihove navike, frekvencije kupovina, artikli, cene,…
  • dnevni izveštaji o prometima, aktivnostima kod kupaca (poziv, obilazak,…)
  • cene konkurencije, ulazne cene

2. Kolaborativni deo CRM-a

  • Omni pristup kupcima (marketing, računovodstvo, logistika,…)
  • Praćenje kretanja prodaje po branšama, po kanalima prodaje

3. Analitički deo CRM-a

  • Analitika poslovanja : po kupcu, po artiklu, kanalu prodaje,…
  • Kartica i antikartica kupca
  • Produktivnost kompanije, zaposlenog u prodaji
  • Troškovi kompanije, zaposlenog u prodaji

Kako izgleda primenjen CRM u svakodnevnom radu kompanije?

Sve opcije su na dva klika! Sa leve strane su opcije, a na desnoj se otvara ceo ekran za rad.

Na početnoj strani je brzi pregled za kompaniju u datom trenutku, sa prometima po kanalu prodaje, komercijalistima, po godinama, branšama.

Planiranje radnog vremena je jedan od najvažnijih elemenata svake kompanije. Jer vreme je jedini resurs kojeg ne možemo vratiti, niti nadoknaditi.

Pametno planirati je već 80% uspešne prodaje! A to možemo kada znamo i gde idemo i gde su nam kupci. Plan puta, produktivnost, troškovi?

Kako koristimo karticu kupca, a kako antikarticu, prilikom planiranja?  Šta je važno da znamo pre samog sastanka?

Analitika i statistika su dobre polazne tačke za razvoj mogućnosti prodaje!
Koliko kupaca imamo po artiklu? Šta možemo da uvidimo iz toga?

Ključni parametri po kanalu prodaje, komercijalisti, branši,… Na šta staviti fokus? Kojim kanalom komunicirati sa kupcem? Zašto ponude koje pravimo, ne prolaze?

CRM je ALAT!

Alat – koji štedi vreme, novac, energiju, reči, a daje mogućnost brzog prilagođavanja kupcima, pravovremenost informacija, veću produktivnost i lojalnost, kako prodajnog tima, tako i kupaca.