SALES UP SYSTEM Za par godina, ovo će biti neophodnost i alat svake kompanije koja ima tendenciju da opstane i raste i razvija se u savremenom dinamičnom okruženju